top of page

סטודיו ג'וטו המציע מגוון פתרונות למיתוג עסקי,


מתמחה במתן שירותים גבוהים ובאמצעים מתקדמים לשיווק וקידום מכירות, כגון: לוגויים, הפקות דפוס, אתרי אינטרנט, גאה להציג לשימושכם את אתר סטודיו ג'וטו (להלן: "האתר"), המנוהל על ידי צוות סטודיו ג'וטו.

תנאי שימוש

כללי 

  1. השימוש באתר ו/או במערכת הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן וכפי שיקבעו מעת לעת על ידי סטודיו ג'וטו. מטרת תנאי השימוש הינה לוודא שימוש הולם בשירותים אותם מציע האתר ללקוחותיו וכן שימוש נאות במערכת האינטרנט בכלל.
     

  2. יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש שכן השימוש באתר ו/או במערכת מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים. תנאים אלה נועדו להגן עליכם כמשתמשים באתר ולמנוע שימוש לא חוקי או למטרות לא מורשות באתר.
     

  3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
     

  4. האתר נבנה ועוצב ע"י סטודיו ג'וטו בבעלותו הבלעדית.


אחריות לתכנים המפורסמים באתר

סטודיו ג'וטו אינו נושא באחריות לתכנים המפורסמים באתר על ידי לקוחותיו ולכל תוצאה המתרחשת בעקבות השימוש בהם. האחריות הבלעדית מוטלת על הלקוח שהעלה תכנים אלו לרבות שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או דרך העברתו. חוקיות התכנים, אימות הנתונים, מהימנותם ודיוקם.

אין לפרסם באמצעות האתר תכנים ו/או קישורים המפרים את החוק ו/או תכנים הפוגעים בזכויות יוצרים (מלבד כאשר זכויות היוצרים שייכים ללקוח ו/או נתונה לו הסכמתם של הבעלים לשימוש בהם), ו/או תכנים של צדדים שלישיים ו/או תכנים הפוגעים בפרטיות ו/או פוגעים בציבור, או מידע בטחוני או אחר אשר מטבעו רגיש.

אין לפרסם תכנים ו/או קבצים ו/או יישומים נגיף-מחשב לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, ואנדלים, יישומים מזיקים וכיו"ב. ככלל אין לפרסם כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

סטודיו ג'וטו אינו נושא באחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שיתרחש כתוצאה מהשימוש ו/או הסתמכות על השירותים, המידע והתכנים המופיעים באתר והשפעתם על המחשבים המשתמשים באתר.

סטודיו ג'וטו שומר לעצמו את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם ואף למחוק בכל רגע נתון תכנים המנוגדים לתנאי השימוש שנקבעו ו/או עלולים לפגוע באתר או בצד שלישי אחר.


זכויות יוצרים ,קניין רוחני וזכות מוסרית

זכויות היוצרים והקניין הרוחני, השם, סימני המסחר ועיצוב האתר לרבות התכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הינם בבעלות סטודיו ג'וטו ו/או צד שלישי. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של סטודיו ג'וטו בכתב ומראש.

לשם הבהרה חל איסור על שימוש בחומרים אלו לשם פרסום, דפוס (פליירים, כרטיסי ביקור) וכדומה.
באתר עשויים להימצא תכנים נוספים המתפרסמים על ידי צד שלישי וזכויות היוצרים בתכנים אלו שייכים להם ו/או סטודיו ג'וטו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

סטודיו ג'וטו מספק ללקוחותיו כחלק משירות עיצוב ובניית האתר תמונות שונות. התמונות שייכות לסטודיו ג'וטו ו/או לצד שלישי והלקוח אינו רשאי לעשות בהן כל שימוש מחוץ לגבולות האתר אותו מספק סטודיו ג'וטו.

שימוש בתכנים אלו בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את סטודיו ג'וטו או את ספקי התוכן לפי עניין, בנקיטת אמצעים משפטיים כנגדו וכן חסימת הלקוח משימוש בשירותי האתר וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, תצוגות, תוכנות כהגדרתן בחוק המחשבים, תשנ"ה–1995, עיצובים גרפיים, סימני מסחר ואייקונים (להלן: "החומר המוגן") הינם רכושם של סטודיו ג'וטו, ספקיו.  סטודיו ג'וטו רואה בחומרה כל פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויות כאמור.

אין בתנאי שימוש אלה או בתכני האתר כדי להעניק כל רישיון או זכות לעשות שימוש בחומר המוגן בשלמותו או בחלקו ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות. עם זאת, המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. אין לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש אינו רשאי לשכפל את המידע בשלמותו או בחלקו, באופן כלשהו, אלא לשימושו הפרטי ובשום תנאי ואופן לא יעשה במידע שימוש מסחרי מסוג כלשהו. המשתמש אינו רשאי לשנות את התכנים באתר או כל חלק מהם, לרבות על ידי סידור מחדש, כך שהדבר ישפיע על זכויות היוצרים במידע, ואף לא למזג את המידע כך שלא יתאפשר זיהויו כמידע מהאתר. המשתמש אינו רשאי להעתיק תכנים מתכני האתר, לשלבם או לאחסנם בכל אתר אינטרנט אחר, מערכת אחזור מידע וכיוצ"ב בכל צורה שהיא (לרבות כעותק קשיח או אלקטרוני). אין לשים קישורים אל אתר זה באמצעות טכנולוגיות מסגור, או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן.


עיצוב ע"י סטודיו ג'וטו

סטודיו ג'וטו מספק מגוון פתרונות לעיצוב כגון : מיתוג עסקי, לוגויים, הפקות דפוס, אתרי אינטרנט, מצגות פלאש או פאוור-פוינט, לבחירת הלקוח.
העיצוב לרבות התמונות ואובייקט המסופק על ידי סטודיו ג'וטו דיזיין הינו קניינו שדלו בלבד ו/או צד שלישי והן ניתנות לשירות הלקוח למשך תקופת ההתקשרות בלבד.

 

אין ללקוח ו/או הרוכש זכויות יוצרים ובלעדיות על העיצוב ולקוחות נוספים של סטודיו ג'וט רשאים להשתמש בעיצוב זה.


אין ללקוח ו/או הרוכש רשאי להשתמש בעיצוב רק לתקופת ההתקשרות ואין הוא רשאי לעשות כל שימוש ו/או שינוי ו/או להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק מלבד אצל סטודיו ג'וטו.


תמחור

פתרונות העיצוב שתרכוש בסטודיו ג'וטו יקבעו ע"פ מחיר קבוע לפי עלות ההזמנה שתבוצע ע"י סטודיו ג'וטו. השלמת ההזמנה. המחירים כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת.

סטודיו ג'וט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפעם לפעם את מחירי המוצרים. לתשומת לבך, קיימת אפשרות לטעות שבעקבותיה יוצגו מחירים שאינם מעודכנים. אם ארע מקרה שכזה, יש לפנות לסטודיו ג'וטו, אשר יעדכנו ויודיעו מהו מחיר פתרון העיצוב המעודכן, ואתה תוכל לבחור לרכוש את המוצר במחיר זה או לבטל את ההזמנה. במקרה של ביטול סטודיו ג'וטו לא תהיה מחויבת לספק לך את פתרון העיצוב ולא יהיו לך כל טענות, דרישות או תביעות כנגד סטודיו ג'וטו בשל כך.


ביטול עסקה

אם פתרון עיצוב ו/או תוכן וכבר השתמשת בו בדרך כלשהי או קיבלת אותו בדרך כלשהי (לדוגמה צפית או האזנת לתוכן או הורדת תוכן), לא ניתן עוד לבטל את העסקה. במקרים אחרים, ייתכן שניתן יהיה לבטל את העסקה בהתאם לזכויותיך על פי כל דין ולפי המדיניות שתקבע סטודיו ג'וטו מעת לעת. אתה יכול לפנות אלינו בנושא זה .
 

סטודיו ג'וטו עצמה תהיה רשאית לבטל או לשנות את הזמנה ובלבד שנמסרה לך הודעה מראש של 24 שעות, ולך לא תהיה כל תביעה או דרישה בקשר לביטול כאמור.

bottom of page